חזרה
2008 - התחילו בעבודה על... התחילו בעבודה על כביש הכניסה לקיבוץ 2008 - התחילו בעבודה על כביש הכניסה לקיבוץ

חזרה עריכה