חזרה
2002 - הוקם המכון לטיהו... הוקם המכון לטיהור שפכים בצובה 2002 - הוקם המכון לטיהור שפכים בצובה

חזרה עריכה