חזרה
2007 - חדר האכל הישן (ה... חדר האכל הישן (הצריף הגרמני) נהרס ובמקומו מוקם צריף בית תרבות 2007 - חדר האכל הישן (הצריף הגרמני) נהרס ובמקומו מוקם צריף בית תרבות

חזרה עריכה