חזרה
2010 - יהודה סלמון עבר ... יהודה סלמון עבר מתפקיד מנהל הקהילה לתפקיד מזכיר 2010 - יהודה סלמון עבר מתפקיד מנהל הקהילה לתפקיד מזכיר

חזרה עריכה