חזרה
2013 - שלג כבד. הקיבוץ ... שלג כבד. הקיבוץ ללא חשמל במשך חמישה ימים 2013 - שלג כבד. הקיבוץ ללא חשמל במשך חמישה ימים

חזרה עריכה